ธนาคารไม่ผ่อนคลายมาตราการ LTV อีกต่อไป!! LTV คืออะไร ทำไมต้องรีบซื้อบ้านก่อนปี 2566?

ธันวาคม 16, 2022
ธนาคารไม่ผ่อนคลายมาตราการ LTV อีกต่อไป!! LTV คืออะไร ทำไมต้องรีบซื้อบ้านก่อนปี 2566? หลังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไม่ต่ออายุการผ่อนคลายมาตราการ LTV ในปี 2566

เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เปรียบเทียบ (0)